CODA_Logo-01

Centar za interaktivno obrazovanje i društvenu akciju (CODA) je osnovan 2013. godine u Sarajevu sa ciljem da unaprijedi i ojača osnovne demokratske vrijednosti, promovira društvenu, političku i ekonomsku participaciju, obezbijedi prostor u kojima će se dati glas novim pokretima i omogućiti njihovo povezivanje sa sličnim inicijativama u regionu i Europi, kao i potiče neovisno i kritičko razmišljanje.

Osnovna aktivnost CODA-e je organizovanje programa Otvoreni univerzitet kao platforme za lokalne, regionalne i međunarodne aktiviste, stručnjake, naučnike, mislioce i autore, koji doprinose razvoju društvenog i političkog aktivizma i, generalno, univerzitetskog i općeg obrazovanja otvorenog i dostupnog svima.

Otvoreni univerzitet okuplja sve one koji su u javnom prostoru voljni dijeliti svoje ideje i predlagati društvene, umjetničke, ekonomske i političke alternative.